POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja obowiązująca od 25.05.2018 r.


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU
www.lunamood.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

CONSULTING Magdalena Cybertowicz;Łąck, ul. WARSZAWSKA, nr 54, lok. 2, 09-520  NIP: 6182042940 prowadząca sklep internetowy pod adresem www.lunamood.pl

Adres email: hi.lunamood@gmail.com

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień. Dane mogą być również przetwarzane w celu świadczenia dodatkowych usług przez Administratora lub organizacji i przeprowadzenia konkursów przez Administratora.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych. Mogą być też przetwarzane w celu dochodzenia przez Administratora wobec Ciebie ew. roszczeń związanych z umową.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych w celach marketingowych – przetwarzamy Twoje dane również w tym celu, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania sklepu Administratora do Twoich potrzeb, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora.

Dane osobowe, które przetwarzane są przez sklep www.lunamood.pl to: imię, nazwisko, adres dostarczenia przesyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe podane na potrzeby rejestracji będą przetwarzane tak długo, jak długo nie zrezygnujesz z rejestracji.

W odniesieniu do sprzedaży produktów lub organizacji konkursu lub rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń Twoich wobec Administratora lub odwrotnie, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy lub rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń oraz, po tym okresie, wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych lub rozliczeniowo-księgowych.

Jeżeli chodzi o dopasowanie sklepu do Twoich potrzeb, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszego sklepu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówień oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń lub uczestników konkursu przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) jest Twoja dobrowolna zgoda.

Jeżeli chodzi o dopasowanie sklepu do Twoich potrzeb, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie sklepu do Twoich potrzeb, zapewnienie jego bezpieczeństwa, a także jego ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówień jest całkowicie dobrowolne, jednak jest niezbędne, żeby zamówienia mogły zostać zrealizowane. Podobnie jak podanie danych w celu wzięcia udziału w konkursie też jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w danym konkursie.

Jeśli natomiast chcesz otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną (newsletter), musisz wyrazić odrębną zgodę.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane firmie kurierskiej oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Czy Twoje dane będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.

Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – np. świadczący usługi wsparcia IT.

Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

dostępu do treści swoich danych,

sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu,

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o „cookies” (czyli o „ciasteczkach”)

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności wymagające autoryzacji.

Sklep Administratora przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu np. po przejściu na kolejną stronę nie trzeba się od nowa logować, nie opróżnia się koszyk i można zrobić zakupy;
 • lepszego dopasowania sklepu do potrzeb użytkowników;

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania sklepu - np. pozwalające korzystać z koszyka;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze sklepu;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień, personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub kraju;
 • statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji sklepu (logowanie, koszyk itp.).

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Pozostałe informacje

Na stronach sklepu i bloga sklepowego mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi w danym Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. My nie przetwarzamy tych danych ani nie mamy wiedzy, jakie dane są przez te serwisy zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

Płatności internetowe

Sklep internetowy przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. Przekazania Twoich danych do firm kurierskich/pocztowych w związku z obsługą dostawy zamówionych produktów.

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl